Lưu trữ thẻ: Aciclovir

Aciclovir

Tên chung quốc tế: Aciclovir (hoặc Acyclovir). Mã ATC: D06B B03, J05A B01, S01A D03. Loại thuốc: Thuốc...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967