Lưu trữ thẻ: Acetazolamid

Acetazolamid

Tên chung quốc tế: Acetazolamide. Mã ATC: S01E C01. Loại thuốc: Thuốc chống glôcôm. Dạng thuốc và hàm...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967