Lưu trữ thẻ: Acarbose

Acarbose

Tên chung quốc tế: Acarbose. Mã ATC: A10B F01. Loại thuốc: Thuốc hạ glucose máu – chống đái...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967