Category Archives: hoạt chất G

Gemifloxacin

Tên chung quốc tế Gemifloxacin Mã ATC J01MA15 Loại thuốc Thuốc kháng sinh, nhóm fluoroquinolon...

Gemfibrozil

Tên chung quốc tế Gemfibrozil Mã ATC C10AB04 Loại thuốc Thuốc chống tăng lipid huyết...

Gemcitabin

Tên chung quốc tế Gemcitabine hydrochloride Mã ATC L01BC05 Loại thuốc Thuốc chống ung thư,...

Gatifloxacin

Tên chung quốc tế Gatifloxacin Mã ATC J01MA16; S01AX21 Loại thuốc Kháng sinh nhóm fluoroquinolon...

Ganciclovir

Tên chung quốc tế Ganciclovir Mã ATC J05AB06, S01AD09 Loại thuốc Thuốc chống virus Dạng...

Gallium

Tên chung quốc tế Gallium nitrate Mã ATC Chưa có Loại thuốc Thuốc chống tăng...

Galamin

Tên chung quốc tế Gallamine Mã ATC M03AC02 Loại thuốc Thuốc giãn cơ loại phong...

Galantamin

Tên chung quốc tế Galantamine Mã ATC N06DA04 Loại thuốc Chống sa sút trí tuệ...

Gabapentin

Tên chung quốc tế Gabapentin Mã ATC NO3AX12 Loại thuốc Thuốc chống động kinh, điều...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967