Tag Archives: Dextromethorphan

Dextromethorphan

Tên chung quốc tế: Dextromethorphan. Mã ATC: R05D A09. Loại thuốc: Giảm ho. Dạng thuốc và hàm lượng...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967