Tag Archives: Cloxacilin

Cloxacilin

Tên chung quốc tế: Cloxacillin. Mã ATC: J01C F02. Loại thuốc: Penicilin kháng penicilinase. Dạng thuốc và hàm...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967