Lưu trữ thẻ: Cloral hydrat

Cloral hydrat

Tên chung quốc tế: Chloral hydrate. Mã ATC: N05C C01. Loại thuốc: Thuốc an thần gây ngủ. Dạng...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967