Lưu trữ thẻ: Clobetasol

Clobetasol

Tên chung quốc tế: Clobetasol propionat Mã ATC: D07A D01 Loại thuốc: Corticosteroid tác dụng tại chỗ nhóm...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967