Lưu trữ thẻ: Chymotrypsin

Chymotrypsin

Tên chung quốc tế: Chymotrypsin. Mã ATC: B06A A04, S01K X01. Loại thuốc: Enzym thủy phân protein (trợ...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967