Lưu trữ thẻ: Carbidopa Levodopa

Carbidopa Levodopa

Tên chung quốc tế: Carbidopa – levodopa. Mã ATC: N04B A02. Loại thuốc: Thuốc chống bệnh Parkinson; thuốc...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967