Lưu trữ thẻ: Azithromycin

Azithromycin

Tên chung quốc tế: Azithromycin. Mã ATC: J01F A10. Loại thuốc: Thuốc kháng khuẩn. Dạng thuốc và...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967