Lưu trữ thẻ: Alopurinol

Alopurinol

Tên chung quốc tế: Allopurinol. Mã ATC: M04A A01. Loại thuốc: Thuốc chống gút. Tên thương mại: Inaloric, Zyrimax,...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967