Lưu trữ thẻ: Acid para – aminobenzoic

Acid para – aminobenzoic

Tên chung quốc tế: Aminobenzoic acid. Mã ATC: D02B A01. Loại thuốc: Thuốc chống nắng. Dạng thuốc và...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967