Lưu trữ thẻ: Acetylcystein

Acetylcystein

Tên chung quốc tế: Acetylcysteine. Mã ATC: R05C B01, S01X A08, V03A B23. Loại thuốc: Thuốc tiêu...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967